шилэн данс

 Энд өргөдөл гомдол
   хүлээн авч байна.
 

Ажлын байр

Мэргэжлийн үнэмлэхтэй автын цахилгаанчин  ажилд авна.

Орох хүсэлтэй иргэд"Зорчигч тээврийн нэгтгэл"-ийн хүний нөөцийн

менежерт өргөдөл, анкет, мэргэжлийн үнэмлэх бичиг баримтаа бүрдүүлж авчирч өгнө үү.

2018 оны  03 дугаар сарын 01-нийг хүртэл    'Зорчигч тээврийн нэгтгэл'-ийн 214 тоотод хүлээн авна.

"ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ" ОНӨААТҮГ

 

Мэргэжлийн үнэмлэхтэй цахилгаанчин монтёр  ажилд авна.

Орох хүсэлтэй иргэд"Зорчигч тээврийн нэгтгэл"-ийн хүний нөөцийн

менежерт өргөдөл анкет мэргэжлийн үнэмлэх бичиг баримтаа бүрдүүлж авчирч өгнө үү.

"ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ" ОНӨААТҮГ

2017 оны 12 сарын 04-08 хооронд материалыг 'Зорчигч тээврийн нэгтгэл'-д 214 тоотод хүлээн авна 

18-25 насны мэргэжлийн үнэмлэхтэй тоног төхөөрөмж засварчин ажилд авна.

Орох хүсэлтэй иргэд"Зорчигч тээврийн нэгтгэл"-ийн хүний нөөцийн менежерт

өргөдөл анкет мэргэжлийн үнэмлэх бичиг баримтаа бүрдүүлж авчирч өгнө үү.

                              "ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ" ОНӨААТҮГ

 

2017 оны 08 сарын 28-31 хооронд материалыг 'Зорчигч тээврийн нэгтгэл'-д 214 тоотод хүлээн авна 

Мэргэжлийн үнэмлэхтэй автын цахилгаанчин ажилд авна.

Орох хүсэлтэй иргэд"Зорчигч тээврийн нэгтгэл"-ийн хүний нөөцийн менежерт

өргөдөл анкет мэргэжлийн үнэмлэх бичиг баримтаа бүрдүүлж авчирч өгнө үү.

"ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ" ОНӨААТҮГ

 

2017 оны 08 сарын 08-11 хооронд материалыг 'Зорчигч тээврийн нэгтгэл'-д 214 тоотод хүлээн авна

Мэргэжлийн үнэмлэхтэй жолооч ажилд авна.

Орох хүсэлтэй иргэд "Зорчигч тээврийн нэгтгэл"-ийн хүний нөөцийн менежерт

өргөдөл анкет мэргэжлийн үнэмлэх бичиг баримтаа бүрдүүлж авчирч өгнө үү.

"ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ" ОНӨААТҮГ

 

2017 оны 08 сарын 07-11 хооронд материалыг зорчигч тээврийн нэгтгэлд 214 тоотод хүлээн авна 

 

18-25 насны мэргэжлийн үнэмлэхтэй цахилгаанчин ажилд авна.

Орох хүсэлтэй иргэд"Зорчигч тээврийн нэгтгэл"-ийн хүний нөөцийн менежерт

өргөдөл анкет мэргэжлийн үнэмлэх бичиг баримтаа бүрдүүлж авчирч өгнө үү.

 "ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ" ОНӨААТҮГ

2017 оны 07 сарын 03-05 хооронд материалыг 'Зорчигч тээврийн нэгтгэл'-д 214 тоотод хүлээн авна 

 

Манай facebook хуудсаар зочлоорой

Go to top