шилэн данс

 Энд өргөдөл гомдол
   хүлээн авч байна.
 

Тендер

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 

Огноо:2018-12-27

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-т “Даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх”   тухай

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б-ЗТН-2018-01/07

“Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос“Даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх” тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь [50.000] төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын даатгалын үйлчилгээнийорлогын аль нэг нь  тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна.

-      Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлнэ.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын аль нэгэнд дор хаяж нэг удаа санал болгож буй үнийн дүнгийн  70 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй үйлчилгээг  гэрээгээр гүйцэтгэсэн байх.

Тендерийн хамт тендерт оролцохоор санал болгож буй үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг (эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валют)-ийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

 

Тендерийг [2019-01-27-ний өдрийн 09:00 цаг]–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг [2019-01-27]-ний өдрийн, [10:00 цаг] нээнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхтэй.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Энгельсийн гудамж,

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ өөрийн байр,

 

206 тоот өрөө, Хөрөнгө оруулалт, хангамжийн албаны худалдан

авах ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Энх-Амгалан

Утас: 343169, 96333998 -мэйл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

 

Огноо:2018-12-27

 

Тендер шалгаруулалтын нэр:Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-т “Тос тосолгооны материал худалдан авах”   тухай

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б-ЗТН-2018-01/05

“Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос“Тос тосолгооны материал худалдан авах” тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь [50.000] төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын борлуулалтынорлогын дундаж нь  тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна.

-      Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 5 0 хувиас багагүй байна.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлнэ.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын аль нэгэнд дор хаяж нэг удаа санал болгож буй үнийн дүнгийн  70 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй үйлчилгээг  гэрээгээр гүйцэтгэсэн байх.

Тендерийн хамт тендерт оролцохоор санал болгож буй үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг (эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валют)-ийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

 

Тендерийг [2019-01-27-ний өдрийн 09:00 цаг]–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг [2019-01-27]-ний өдрийн, [10:00 цаг] нээнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхтэй.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Энгельсийн гудамж,

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ өөрийн байр,

 

206 тоот өрөө, Хөрөнгө оруулалт, хангамжийн албаны худалдан

авах ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Энх-Амгалан

Утас: 343169, 96333998 -мэйл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

 

Огноо:2018-12-27

 

Тендер шалгаруулалтын нэр:Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-т “ДЭҮ BS-106 автобус болон  тусгай зориулалтын автомашины хөдөлгүүрийн /Евро-2 /ангиллын

 дизель түлш худалдан авах   тухай

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б-ЗТН-2018-01/04

“Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос“Даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх” тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь [50.000] төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын даатгалын үйлчилгээнийорлогын аль нэг нь  тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна.

-      Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлнэ.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын аль нэгэнд дор хаяж нэг удаа санал болгож буй үнийн дүнгийн  70 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй үйлчилгээг  гэрээгээр гүйцэтгэсэн байх.

Тендерийн хамт тендерт оролцохоор санал болгож буй үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг (эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валют)-ийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

 

Тендерийг [2019-01-27-ний өдрийн 09:00 цаг]–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг [2019-01-27]-ний өдрийн, [10:00 цаг] нээнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхтэй.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Энгельсийн гудамж,

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ өөрийн байр,

 

206 тоот өрөө, Хөрөнгө оруулалт, хангамжийн албаны худалдан

авах ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Энх-Амгалан

Утас: 343169, 96333998 -мэйл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 

 

[Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Троллейбусны агаарын шугамын зураг хийлгэх] тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг [2018 оны 12 -р сарын 24-ны өдрийн 09 цаг]-аас өмнө [Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж,  Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ өөрийн байр, хаягаар] хаягаар ирүүлнэ.

 Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  [2018 оны 12-р сарын 24-ны 10 цаг-т өөрийн байрны 217 тоот] өрөөнд нээнэ

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

[Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж, Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын өөрийн байр,2 давхар, 206 тоот өрөө],

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Энх-Амгалан,  Утас-11343169

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 

                           [Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Санхүүгийн тооцооны программ шинэчлэх] тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 Үнийн саналыг [2018 оны 12-р сарын 14-ны өдрийн 09 цаг]-аас өмнө [Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж,  Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ өөрийн байр, хаягаар] хаягаар ирүүлнэ.

 Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  [2018 оны 12-р сарын 14-ны 10 цаг-т өөрийн байрны 217 тоот] өрөөнд нээнэ

             Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

 

[Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж, Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын өөрийн байр, 2 давхар, 216 тоот өрөө], Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Энх-Амгалан,  Утас-11343169

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 [Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [:Дэү автобусны суудлын бүрээс худалдан авах  ] тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг [2018 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн 09 цаг]-аас өмнө [Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж,  Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ өөрийн байр, хаягаар] хаягаар ирүүлнэ

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  [2018 оны 11-р сарын 15-ны 10 цаг-т өөрийн байрны 217 тоот] өрөөнд нээнэ

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй'

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

[Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж, Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын өөрийн байр, 2 давхар, 216 тоот өрөө], Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Д.Энх-Амгалан,  Утас-11343169

[Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Ажилчдыг гадаад аялалд хамруулах] тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг [2018 оны 10-р сарын 23-ны өдрийн 09 цаг]-аас өмнө [Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж,  Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ өөрийн байр, хаягаар] хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  [2018 оны 10-р сарын 23-ны 10 цаг-т өөрийн байрны 217 тоот]  өрөөнд нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

[Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж, Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын өөрийн байр, 2 давхар, 207 тоот өрөө], Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Одонтунгалаг

Утас-11-343169, 98002008

            [Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Ажилчдын өвлийн ажлын гутал худалдан авах] тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 Үнийн саналыг [2018 оны 10-р сарын 12-ны өдрийн 10 цаг]-аас өмнө [Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж,  Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ өөрийн байр, хаягаар] хаягаар ирүүлнэ.

  Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  [2018 оны 10-р сарын 12-ны 11 цаг-т өөрийн байрны 217 тоот]  өрөөнд нээнэ.

             Дотоодын давуу эрх тооцно.

  Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

[Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж, Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын өөрийн байр, 2 давхар, 207 тоот өрөө], Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Одонтунгалаг

Утас-11-343169, 98002008

 

 

 

 

 

[Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Ажилчдын өвлийн ажлын зуны хувцас хийлгэх] тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

  Үнийн саналыг [2018 оны 10-р сарын 12-ны өдрийн 10 цаг]-аас өмнө [Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж,  Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ өөрийн байр, хаягаар] хаягаар ирүүлнэ.

  Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  [2018 оны 10-р сарын 12-ны 11 цаг-т өөрийн байрны 217 тоот]  өрөөнд нээнэ.

              Дотоодын давуу эрх тооцно.

 Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

[Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж, Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын өөрийн байр, 2 давхар, 207 тоот өрөө], Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Одонтунгалаг

Утас-11-343169, 98002008

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.09.14

 

Тендер шалгаруулалтын нэр:Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-т “Deawoo-BS-106, Хьюндай каунти, МАЗ-215067 маркийн автобусны сэлбэг худалдан авах”

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б-ЗТН-2018-01/03

 

“Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоосDeawoo-BS-106, Хьюндай каунти, МАЗ-215067 маркийн автобусны сэлбэг худалдан авах” бараа худалдан авалтын хүрээнд доорх багцын тендерт битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 

Багцын дугаар

Багцын нэр

Багц-04

МАЗ-215067 маркийн автобусны сэлбэг худалдан авах

 

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлийг нь [50.000] төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын борлуулалтын орлого нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.

-      Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлнэ.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын аль нэгэнд санал болгож буй үнийн дүнгийн 10 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй барааг гэрээгээр нийлүүлсэн байх.

Тендерийн хамт тендерт оролцохоор санал болгож буй үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг (эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валют)-ийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

 

Тендерийг [2018-10-15-ны өдрийн 09:00 цаг]–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг [2018-10-15]-ний өдрийн, [09:30 цаг] нээнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхтэй.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн гудамж,

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ өөрийн байр,

207 тоот өрөө, Хөрөнгө оруулалт, хангамжийн албаны худалдан

авах   ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Одонтунгалаг

Утас: 77110052,343169, 98002008 И-мэйл: odno1018@yahoo.com

 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

Огноо:2018.09.13

 

Тендер шалгаруулалтын нэр:Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-т “Тос, тосолгооны материал худалдан авах”  

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б-ЗТН-2018-01/05

 

“Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос  “Тос,тосолгооны    материал худалдан авах” тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь [50.000] төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна.

-      Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлнэ.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын аль нэгэнд дор хаяж нэг удаа санал болгож буй үнийн дүнгийн  70 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй барааг гэрээгээр нийлүүлсэн байх.

Тендерийн хамт тендерт оролцохоор санал болгож буй үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг (эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валют)-ийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

 

Тендерийг [2018-10-15 -ны өдрийн 09:00 цаг]–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба 09:30 цаг] нээнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхтэй.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Энгельсийн гудамж,

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ өөрийн байр,

 

         207 тоот өрөө, Хөрөнгө оруулалт, хангамжийн албаны худалдан

                       авах   ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Одонтунгалаг

                       Утас: 77110052, 343169, 98002008-мэйл: odno1018@yahoo.com

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

Огноо:2018.09.13

 

Тендер шалгаруулалтын нэр:Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-т “Аж ахуйн үйлчилгээний, засварын, тусгай зориулалтын автомашины бензин худалдан авах”  

 

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б-ЗТН-2018-01/04

 

“Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос  Аж ахуйн үйлчилгээний, засварын, тусгай зориулалтын автомашины бензин худалдан авах” тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь [50.000] төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

 

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна.

-      Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ нь тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлнэ.

-      Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын аль нэгэнд дор хаяж нэг удаа санал болгож буй үнийн дүнгийн  70 хувиас багагүй хэмжээний ижил төстэй барааг гэрээгээр нийлүүлсэн байх.

Тендерийн хамт тендерт оролцохоор санал болгож буй үнийн дүнгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөг (эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валют)-ийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

 

Тендерийг [2018-10-15 -ны өдрийн 09:00 цаг]–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба 09:30 цаг] нээнэ.

Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхтэй.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, Энгельсийн гудамж,

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ өөрийн байр,

 

         207 тоот өрөө, Хөрөнгө оруулалт, хангамжийн албаны худалдан

                       авах   ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Одонтунгалаг

                       Утас: 77110052, 343169, 98002008-мэйл: odno1018@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо:2018.08.28 

                               [Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Б-ЗТН-2018-08/28 дугаартай Кузовын төмөр худалдан авах] тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

  Үнийн саналыг [2018 оны 09 -р сарын 05-ны өдрийн 09 цаг]-аас өмнө [Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж,  Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ өөрийн байр, хаягаар] хаягаар ирүүлнэ.

  Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  [2018 оны 09-р сарын 05-ны 10 цаг-т өөрийн байрны 217 тоот]  өрөөнд нээнэ

             Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

  Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

[Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 3-р хороо, Энгельсийн гудамж, Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын өөрийн байр,

2 давхар, 216 тоот өрөө],

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Одонтунгалаг, 

Утас-77110052

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 6

Манай facebook хуудсаар зочлоорой

Go to top